Site logo
Nyheder
Staudts Flora RDH
Mahaliah xx DH
Donkerque
Hingstevalg: Mahaliah xx DH
Hingstevalg: Staudts Flora RDH
Udlejes SAFEMATE folealarm med GSM/tlf.alarm
Salg-Kontakt

                             UDLEJES

Folealarm SAFEMATE med GSM/telefonalarm

 Link til firmaet Safemate med masser af oplysninger tip og

                   SAFEMATE - instruktionsvideo

                            https://safematefolealarm.dk


    Husk RESERVATION så tidligt som mulig
           gerne når du kender terminen !!

                    4096 4278 eller på   staudt@staudt.dk


                                   Lejepriser

1. uge komplet sele/alarmboks/sender/GSM modul.  
Alarmboks med ca 1000m rækkevidde til hoppen.

1. uge……………………….....………………………….. 550kr
2. uge og fremefter...………………….………….…...450kr

                                            *

Pr. uge komplet sele med alarmboks og sender-
rækkevidde ca 1000m til hoppen.…………………250kr       

 Ingen moms.

     
                             GSM modul / Telefon alarm

     
     Safemate komplet seletøj med sender og alarmboks

    Udstyrets samlede nyværdi med GSM modul: 7300kr
                                            
                                            *
                                   
LEJEAFTALE
                                  mellem private

Undertegnede udlejer Niels Christian Staudt, Norgesgade 1 L, 9870 Sindal,

Tlf.4096 4278, E-mail staudt@staudt.dk

Udlejer herved komplet SAFEMATE folealarm med sele, alarmboks, sender;
og evt. GSM/telefonmodul

Lejer:

____________________________  Mail:___________________

/adr.____________________________________/tlf__________


LEJEPRISER pr. uge:

LEJEAFTALE nr. 1
1. uge sele med alarmboks, sender og GSM/modul..550kr
2. uge og frem ................................................….450kr

Bestiller hermed LEJEAFTALE nr.
: ______
     

Reserveret fra den _____ /____2019                                       

                                  ****
LEJEAFTALE nr. 2
På pr. uge sele, sender og alarmboks...……..…….…...250kr 
                                            *
Bestiller hermed LEJEAFTALE nr. : ______

Reserveret fra den ___ /___2019
 
Konto: 9075 – 4582561724   (Spar Nord)

                                 ***
Udlejer sender Lejeaftalen til Lejers mail.
Underskriv Lejeaftalen, scan og retuner til staudt@staudt.dk
eller pr. brev

Lejeaftalen / Reservation gælder først når 1.uge er betalt

Udstyret kan afhentes eller sendes mod pakkegebyr

Ved tilbagesendelse - altid retur som pakke !


Den ___ / ___ 2019                         Sindal den ___ /___ 2019

Lejer :                                             Udlejer :


_______________________            __________________

                                                      Niels Christian Staudt